Forum

แป้งไทยคุณภาพไกลเว่อร์ อ่านรีวิวละน่าลองจัง >  

  RSS

caloriesmam
Active Member
Joined: 7 months  ago
Posts: 6
09/01/2017 2:59 pm  

ฟินมาจากรีวิวนี้เลย https://www.youtube.com/watch?v=FSCfRMellTk เป็นรีวิวแป้งยี่ห้อเจ้านางค่ะ เป็นแบรนด์บ้านเราเอง คือปกปิดดีมากกกกกกกกก เห็นในรีวิวนี่อึ้งเลย

จากแม่บ้านเปลี่ยนมาเป็นเซ็กซี่สไตล์สายฝ.เลย ชอบอะ สงสัยต้องตามเก็บจริงๆละ คุณภาพล้ำราคาเว่อร์ๆ ^^


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register