คนไทยมีเฮ หลังภาษีเงินได้ปรับลง เริ่มใช้ปี 2560

385

คนไทยมีเฮ หลังภาษีเงินได้ปรับลง เริ่มใช้ปี 2560

1-0

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับแผนการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเป็นธรรม สอดคล้องกับความเป็นจริง และช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือน จึงได้ปรับใหม่ดังนี้

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9

ขอบคุณข้อมูลจาก ห้องความรู้

เรียบเรียง Thailandbestbeauty