คู่มือการเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชน

24

คู่มือการเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับประชาชน

เนื่องจากช่วงนี้มีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศการเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศโดยสมบูรณ์เป็นพิธีที่อยู่คู่ชาติไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้ชื่นชมและมีส่วนรวมกับพระราชพิธีที่สำคัญเช่นนี้ ดังนั้นจึงนำระเบียบการเข้าร่วมงานและการเดินทางไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 และ 6 พ.ค. 2562 สำหรับประชาชนมาฝากกันจร้า

 

เครดิตข้อมูลจาก : Infographic Thailand