พระราชโอรสธิดา ทั้ง 7 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

100876

พระราชโอรสธิดา ทั้ง 7 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

1-00

ปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชโอรสธิดา 7 พระองค์

1

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (7 ธันวาคม พ.ศ. 2521)

พระมารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

2

นายจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ (เดิม : หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ท่านอ้วน)) (29 สิงหาคม พ.ศ. 2522)

 มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

3

นายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ (เดิม : หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ท่านอ้น)) (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524)

 มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

4

นายจักรีวัชร วิวัชรวงศ์  (เดิม : หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล (ท่านอ่อง))  (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526)

มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

5

นายวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (เดิม : หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ท่านอิน))  (14 มิถุนายน พ.ศ. 2528)

 มารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

6

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (8 มกราคม พ.ศ. 2530)

พระมารดา สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (อดีต พันตรีหญิง หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา)

7

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน พ.ศ. 2548)

พระมารดา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี (อดีต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ)

เรียบเรียงโดย  Thailandbestbeauty