10 ข้อเสีย “วีเนียร์” ที่ควรทราบก่อนทำ

0
1464

10 ข้อเสีย “วีเนียร์” ที่ควรทราบก่อนทำ

วีเนียร์ คืออะไร?
วีเนียร์ (veneer) คือการตกแต่งฟันด้วยการกรอเอาผิวฟันออกเล็กน้อย และปิดทับด้วยวัสดุเซรามิก ตกแต่งใฟ้ฟันแข็งแรง ได้รูปสวยอย่างที่ต้องการ

ข้อเสียของวีเนียร์

  • ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แบบใช้คอมโพสิตเรซินเริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อซี่ ส่วนวีเนียร์แบบพอร์ซเลนเริ่มต้นที่ซี่ละ 9,000 บาทต่อซี่ (ราคามีความหลากหลาย อาจถูกหรือแพงกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล หรือคลินิกทันตกรรมที่ทำ)
  • ก่อนทำวีเนียร์ต้องรักษาโรคต่างๆ ในช่องปากให้หายเป็นปกติดีเสียก่อน เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ เป็นต้น
  • หากเลือกทำวีเนียร์ด้วยวิธีการใช้คอมโพสิตเรซินอุดฟัน ความคงทนของสี และความเรียบเงาจะน้อยกว่าวัสดุประเภทพอร์ซเลน
  • หากเลือกทำวีเนียร์ด้วยวิธีการใช้คอมโพสิตเรซิน และดูแลขอบวัสดุที่อุดฟันได้ไม่ดีพอ อาจมีเศษอาหารเข้าไปติดค้างจนเกิดกลิ่นปาก หรือเหงือกอักเสบได้
  • แม้ว่าสุขภาพฟันหลังทำวีเนียร์จะดีขึ้น และมีความคงทนแข็งแรงใกล้เคียงกับฟันจริง แต่ก็อาจเปราะแตกเสียหายได้ หากใช้ฟันไม่ถูกวิธี เช่น กัด หรืองัดของแข็ง ใช้ฟันหน้าแทะของแข็ง หรือหากเป็นคนนอนกัดฟัน ต้องใส่เฝือกสบฟันเพื่อป้องกันวีเนียร์เสียหาย
  • หากเลือกทำวีเนียร์ด้วยการเคลือบฟันเทียมนอกช่องปาก จะต้องกรอเอาผิวฟันออก ทำให้สูญเสียเคลือบฟันอย่างถาวร หากต้องมีการรื้อวีเนียร์ออกมาทำใหม่ ผิวฟันก็ต้องถูกกรอออกไปอีก เราก็จะเสียเคลือบฟันออกไปโดยไม่จำเป็น
  • การทำวีเนียร์อาศัยความรู้ ความชำนาญของทันตแพทย์มาก หากเลือกทำกับแพทย์ที่ไม่ได้ร่ำเรียนด้านนี้โดยตรง หรือไม่ใช่ทันตแพทย์ที่ใบรับรองจริงๆ นอกจากจะไม่สวยงาม ไม่คงทน วีเนียร์แตกหักบ่อยๆ แล้ว อาจเกิดความเสียหายกับฟันแท้อย่างถาวรได้
  • ในการทำวีเนียร์ ต้องมีเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยๆ 3 ครั้ง
  • หากวีเนียร์ที่ทำเกิดความเสียหาย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลซ่อมแซม และใช้เวลานาน
  • นอกจากวีเนียร์มีโอกาสแตกหัก หรือหลุดจากการดูแลไม่ดี หรือกัดของแข็ง ของเหนียวแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่ฟันคู่จะสบสึกได้ (ฟันหน้าล่างสบกับโคนฟันหน้าบน หรือสบโดนโคนเหงือกด้านหน้าบน จนมีอาการเจ็บจากการกระแทก)

ดังนั้นก่อนตัดสินใจทำวีเนียร์ ควรปรึกษาทันตแพทย์ถึงความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการศึกษาวิธีดูแลฟันหลังทำวีเนียร์เป็นอย่างดี แล้วอย่าลืมกลับไปให้ทันตแพทย์เช็กสุขภาพฟัน และความเรียบร้อยของวีเนียร์ทุกๆ 6 เดือนด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.