เคล็ดลับความสุขของเมแกน มาร์เคิล คือ “ฝึกสมาธิ”

138

เคล็ดลับความสุขของเมแกน มาร์เคิล คือ “ฝึกสมาธิ”

เมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ เธอเผยว่า เธอฝึกสมาธิตั้งแต่ปี 2014 สำหรับเมแกนแล้ว สมาธิเปลี่ยนชีวิตเธออย่างมาก สมาธิทำให้ชีวิตเธอมีความสุขมากขึ้น วิธีฝึกสมาธิของเธอคือ มีสติอยู่กับลมหายใจ หากมีความคิดเกิดขึ้นระหว่างทำสมาธิ ให้ปล่อยไปสบายๆ ทำใจเฉยๆ ไม่ต้องอินหรือเสียใจกับความคิดเหล่านั้น