พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมเสด็จพระราชพิธี

39

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมเสด็จพระราชพิธี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ พระบรมมหาราชวัง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน และ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานปักประดับลายดอกพิกุล ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก

ภาพ :IG fookie_beauty