คอลเลกชั่น Spring/Summer 2019 จาก Mulberry

72

คอลเลกชั่น Spring/Summer 2019 จาก Mulberry

Mulberry แบรนด์เครื่องหนังที่มีประวัติอันยาวนานจากประเทศอังกฤษ แบรนด์ที่ถูกหล่อหลอมและสร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกทางวัฒนธรรมของอังกฤษ ซึ่งได้หยิบเอาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมขึ้นมารังสรรค์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ล่าสุด Johnny Coca ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของ Mulberry ได้หยิบเอาแรงบันดาลใจจากสุนทรียะและห้วงอารมณ์ต่างๆ ในยุค 60s ช่วงเวลาที่อังกฤษจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับทั่วโลกพร้อมทั้งสร้างความรุ่งเรืองให้กับวัฒนธรรมของตน นับเป็นช่วงเวลาแห่งอิสรภาพ การเลิกทาส และการปฏิวัติ มาสร้างสรรค์คอลเลกชั่น Spring/Summer 2019