ความสำคัญและกิจกรรมในวันลอยกระทง

0
865

ความสำคัญและกิจกรรมในวันลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนานั้นมักจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือการขอขมาต่อพระแม่คงคา

บางหลักฐานเชื่อกันว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็เชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือว่าพระมหาสาวก สำหรับในประเทศไทยประเพณีลอยกระทงนั้นได้จัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำ ติดลำคลอง หรือ อยู่ติดกับแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและแตกต่างกันไป และเดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศเป็นผู้ที่ประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นครั้งแรก โดยแต่เดิมนั้นเรียกว่าพิธีจองเปรียงที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศก็ได้นำดอกโคทม ซึ่งจะเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะในวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่ในเทียนประทีป แต่ในปัจจุบันนั้นมีหลักฐานว่าไม่เก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ อยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3
ในวันลอยกระทงนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักจะพากันทำ กระทง ที่ทำจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่นใบตอง กลีบดอกบัว ต้นกล้วย เป็นต้น และจะตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน มีการปักธูปเทียน และตัดเล็บ เส้นผมใส่ลงไปในกระทง หรืออาจจะใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทงด้วยก็ได้ จากนั้นก็นำไปลอยในบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำ ติดลำคลอง หรือ อยู่ติดกับแหล่งน้ำต่าง ๆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.